Grundlag

Grundlag

Grundlaget for B·vise Aps er den kompetence og erfaring, jeg har erhvervet som virksomhedsleder og som projekteringsleder og bygherrerådgiver på meget varierende opgaver i tilknytning til bygeri og anlægsarbejde. Bortset fra kortere ansættelse på DTU har mit virke været som rådgivnede ingenør, heraf de senere mange år indtil juni 2015 hos Lemming & Eriksson a·s. Mine samarbejdsparter har været private, offentlige og halv-offentlige bygherrer, arkitekter, specialkonsulenter og vidensinstitutioner (DTU og GTS) samt myndigheder.

Bygge- og anlægsopgaver gennemføres i meget varierende samarbejds-konstellationer og på varierende plangrundlag. Det er i vurdering, planlægning og gennemførelse af samarbejdsproceserne, at jeg kan være central med sparring, beslutningsanalyse og procesledelse.

En væsentlig portefølje siden 2015 har været ydelser for Innovationsfonden som Scientific Officer og Evaluator ved evaluering og opfølgning af udviklingsprojekter inden for bygge- og anlægssektoren, - herunder udvikling af nye samarbejdsformer og værdibaseret projektledelse, byggesektorens digitale transformation, indeklima og energistyring samt nye konstruktionsprincipper.

Siden 2000 har jeg været udmeldt som fagdommer ved projekt- og totalentreprisekonkurencer.

B·vise Aps

B·vise er den korte form af "Building Advise"

B·vise Aps  ·  v. Bo Søgaard  ·  Bringebakken 20  ·  3500 Værløse  ·  Tlf.: 26 89 18 18  ·  bvise@bvise.dk  ·  CVR nr. 36924572